מאמרים

הר הביטוח

אוגוסט 9, 2022
הר הביטוח הוא אתר אינטרנט שמטרתו היא עזרה למי שמבקש לרכז מידע על פוליסות הביטוח שלו. האתר הוקם על ידי רשות ההון, ביטוח וחיסכון של משרד האוצר.

הר הכסף

אוגוסט 4, 2022
“הר הכסף" הוא אתר אינטרנט שמטרתו הוא איתור כספים אבודים של אנשים פרטיים כולל איתור כספים של קרוב משפחה שנפטר. השירות הניתן באתר זה הוא בחינם.

פרישה מרצון

יולי 11, 2022
פרישה מרצון היא תוכנית המוצעת על ידי מעסיק כדי לעודד עובד לפרוש לפני הגיעו לגיל הפרישה. העידוד ניתן על ידי שיפור של תנאיו.

פנסיית גישור

יולי 11, 2022
פנסיית גישור היא סוג של פנסיה תקציבית. היא משולמת למי שפרש פרישה מוקדמת עד גיל הגעה אל גיל הפרישה והיא משולמת על ידי המעסיק לשעבר.

דמי ניהול

יוני 25, 2022
דמי ניהול זהו התשלום שמשלם החוסך עבור ניהול הביטוח הפנסיוני אותו מנהל הגוף המוסדי. לדמי הניהול השפעה גדולה על החיסכון הפנסיוני לאורך השנים.

דחיית קצבת אזרח ותיק

מאי 28, 2022
דחיית קצבת אזרח ותיק (דחיית קצבת זקנה) נשקלת על ידי מי שמרוויח מעל תקרת ההכנסה המזכה בקצבה חלקית בלבד. דחייה המזכה בתוספת של 5% לשנת דחייה.

משיכת כספי פיצויים

אפריל 23, 2022
משיכת כספי הפיצויים תפגע בפנסיה ע"י הקטנת יותר משליש של קצבת הפנסיה החודשית ועלולה להשפיע גם על הטבות המס לאחר הפרישה לגמלאות.

המודל הצ'יליאני

אפריל 17, 2022
המודל הצ'יליאני מיועד לניהול כספי הביטוח הפנסיוני. הסיכון של ההשקעה מותאם לגיל החוסך. ככל שגילו מבוגר יותר, ערוצי ההשקעה שלו שמרניים יותר.

קצבת פנסיה חודשית

אפריל 16, 2022
קצבת פנסיה חודשית היא תשלום אותו מקבל אדם שפרש לגמלאות והיה מבוטח בביטוח פנסיוני. את גובה הקצבה מחשבים על פי הסכום שהצטבר ועל פי מקדם ההמרה.

השפעת תוחלת החיים ולוחות התמותה על הפנסיה

אפריל 1, 2022
השפעת תוחלת החיים ולוחות התמותה על הפנסיה היא בקביעת מקדם ההמרה על פיו ועל פי הסכום אותו חסך בחיסכון הפנסיוני נקבעת קצבת פנסיה החודשית.

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה

מרץ 30, 2022
ביטוח מנהלים או קרן פנסיה? רוב הציבור חוסך כיום את החיסכון הפנסיוני שלו או בביטוח מנהלים או בקרן פנסיה. כדאי להבין במה הם נבדלים.

חובת ביטוח פנסיוני לשכירים

מרץ 27, 2022
משנת 2008 יש לבטח בביטוח פנסיוני כל עובד שכיר על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. הביטוח מתבצע באמצעות הפרשות של המעסיק וגם של העובד.

פנסיית חובה לעצמאים

מרץ 20, 2022
פנסיית חובה לעצמאים לשתים: 4.45% עבור חלק מההכנסה עד לחצי מהשכר הממוצע במשק. 12.55% עבור חלק מההכנסה שהינו מעל לחצי מהשכר הממוצע במשק.

המסלקה הפנסיונית

מרץ 16, 2022
המסלקה הפנסיונית היא מעררכת שבעזרתה ניתן לפנות לכל האפיקים בהם קיים חיסכון פנסיוני ולברר את הנתונים אשר אמורים להתקבל בתוך 3 ימי עסקים.

מקדם המרה לקצבה

מרץ 15, 2022
מקדם המרה לקצבה הוא ערך שבעזרתו מחשבים את קצבת הפנסיה החודשית על פי סכום הכסף שנצבר בחיסכון הפנסיוני. נקרא גם מקדם המרה לפנסיה או מקדם המרה.

תוספת ותק קצבת אזרח ותיק

מרץ 9, 2022
תוספת ותק משולמת למקבלי קצבת אזרח ותיק והיא מתווספת את הקצבה הבסיסית שלהם. תוספת היא 2% בעבור כל 12 חודשים של ביטוח גם אם הם אינם רצופים.

אובדן כושר עבודה

מרץ 6, 2022
אובדן כושר עבודה הוא מצב שאדם אינו יכול להמשיך לעבוד ולהתפרנס בשל מצב בריאותו אם זה נבע מתאונה או ממחלה והוא יכול להיות באופן זמני או קבוע.

מאזן אקטוארי

מרץ 6, 2022
מאזן אקטוארי מציג את הנכסים של קרן פנסיה או חברת ביטוח לעומת ההתחייבויות למבוטחים שלהן. הנכסים כוללים גם הכנסות עתידיות מדמי הביטוח.

ריבית תעריפית

מרץ 6, 2022
ריבית תעריפית (נקראת גם "ריבית תחשיבית") היא הריבית אשר חברות הביטוח מניחות ומצפות שתוכלנה להשיג על השקעותיהן בשוק ההון.

קצבה מזכה

פברואר 27, 2022
קצבה מזכה היא קצבה המשולמת מתשלומים אשר בעת ההפקדה שלהם קיבלו הטבת מס ולכן היא חייבת במס, לאחר גיל פרישה מחשבים את הפטור ממס על פי נתון זה.

תיקון 190

פברואר 25, 2022
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, מעודד חיסכון שניתן ליהנות ממנו מגיל 60 והוא מאפשר ביצוע קיבוע זכויות לשם הגדלת הפטור ממס למקבלי קצבת פנסיה חודשית.

נוסחת הקיזוז

פברואר 24, 2022
המנגנון של נוסחת הקיזוז מאפשר לחשב את ההפחתה על הפטור מהקצבה, כתוצאה ממשיכה של מענקים שקיבל הפורש מהעבודה במהלך 32 השנים האחרונות

טופס 161ד

פברואר 20, 2022
טופס 161ד משמש לביצוע קיבוע זכויות, מה שיאפשר למי שהגיע אל גיל הפרישה ומתחיל לקבל פנסיה, ליהנות מהטבות מס

ביטוח מנהלים

פברואר 20, 2022
ביטוח מנהלים היא תוכנית ביטוח חיים משולבת חיסכון, והיא אחת החלופות של חיסכון פנסיוני. ניתן לרכוש גם ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה.

גיל הפרישה

פברואר 19, 2022
גיל הפרישה הוא הגיל שבו זכאים עובדים לפרוש מעבודתם והתחיל לקבל פנסיה (קצבת פרישה). חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, קובע את הכללים לעניין גיל פרישה,

פרישה מוקדמת

פברואר 19, 2022
על פי חוק גיל פרישה, גברים ונשים יכולים לפרוש, בהתקיים תנאים מסוימים, בהגיעם לגיל 60 ולהתחיל לקבל מרגע הפרישה קצבת פנסיה חודשית,

יועץ פנסיוני לעומת סוכן פנסיוני

פברואר 18, 2022
של חוסר בהירות בין המושגים השונים הקיימים לגבי המקצועות השונים בתחום הפנסיה. עולה השאלה האם להעדיף יועץ פנסיה או סוכן פנסיה (הנקרא גם משווק פנסיה)

קיבוע זכויות

פברואר 17, 2022
מי שמתחיל לקבל קצבת פנסיה, זכאי להטבת מס, לאחר שיבצע קיבוע זכויות (הגשת טופס 161ד). ניתן לנצל את ההטבה לטובת מענקי פרישה, משיכת פיצויים, היוון כספי…

קצבת אזרח ותיק

ינואר 5, 2022
קצבת אזרח ותיק בסיסית משולמת על ידי הביטוח הלאומי לכל מי שהגיע אל גיל הפרישה ועומד בתנאי הזכאות לקבלה. יש תשלום נוסף עבור תוספת ותק.

קרנות הפנסיה החדשות

דצמבר 24, 2021
קרנות פנסיה החדשות החלו לפעול בחודש ינואר 1995, משנה זו קרנות הפנסיה הוותיקות סגורות להצטרפות מבוטחים חדשים. כל החוסכים בקרן פנסיה חדשה ערבים זה לזה..

קרנות הפנסיה הוותיקות

דצמבר 23, 2021
קרנות הפנסיה הוותיקות מתחלקות לקרנות שאינן מאוזנות אקטוארית, ולכאלה שהן מאוזנות אקטוארית. הקרנות העניקו לעמיתים זכויות שלא על בסיס אקטוארי.

קופת גמל

דצמבר 23, 2021
קופת גמל הינה תכנית חיסכון לטווח ארוך או לטווח בינוני, והיא אחד מהסדרי ההשקעה הנפוצים בישראל. היא מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני.

פנסיה תקציבית

דצמבר 23, 2021
פנסיה תקציבית משולמת מתקציבו השוטף של הגוף שבו עבד הגמלאי. ההפרשות להבטחת הפנסיה נעשות רק על ידי המעביד.

פנסיה צוברת

דצמבר 23, 2021
פנסיה הוא תשלום אשר משולם לחוסכים לקראת פרישה. מי שעובד כשכיר מפקיד לו המעסיק כספים לביטוח פנסיוני או לביטוח מנהלים. ומאז שנת 2008 חובה על כל מעסיק…

סוגי הפנסיה

דצמבר 23, 2021
מטרתן של תוכניות הפנסיה השונות היא להבטיח לעמית העובד ולשאריו, התלויים בו בפרנסתם, המשך הכנסה לאחר שזו נפסקה בשל זקנה, נכות או מוות. גובה התשלום…