שלמה אהרונוביץ

שלמה אהרונוביץ

קהילת פאדובה 19, תל אביב
1שלמה אהרונוביץ

35 שנות וותק בתחום הביטוח הפנסיוני. ניסיון בתחומים:
• תכנון וליווי חברות,
• בנייה ושדרוג מערכות תנאים פנסיונים.
• בעבודה משותפת עם עורכי דין ומומחים לדיני עבודה
• מימוש הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה
• טיפול בתביעות ביטוח אובדן כשר עבודה ,נכות ופטירה.
• סיוע בעיות חיתום רפואי
• במתן פתרונות לצרכים מיוחדים בתחום אבדן כושר העבודה.

רישיון ייעוץ פנסיוני מס' 67148908

ניווט על המפה
פנייה ישירה ל
שלמה אהרונוביץ
:

שלמה אהרונוביץ

050-4626299
shlomo@spectrum-sa.co.il
קהילת פאדובה 19, תל אביב

35 שנות וותק בתחום הביטוח הפנסיוני. ניסיון בתחומים:
• תכנון וליווי חברות,
• בנייה ושדרוג מערכות תנאים פנסיונים.
• בעבודה משותפת עם עורכי דין ומומחים לדיני עבודה
• מימוש הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה
• טיפול בתביעות ביטוח אובדן כשר עבודה ,נכות ופטירה.
• סיוע בעיות חיתום רפואי
• במתן פתרונות לצרכים מיוחדים בתחום אבדן כושר העבודה.

רישיון ייעוץ פנסיוני מס' 67148908

פנייה ישירה ל
שלמה אהרונוביץ
:
ניווט על המפה