נמרוד עממי

נמרוד עממי

ההסתדרות הרצליה
נמרוד עממי

יועץ פנסיוני לפרטיים וארגונים. התמחות במקסום החיסכון הפנסיוני, במעבר לעבודה חדשה, בפרישה לפנסיה.

דגש על התאמה אישית של תכניות החיסכון, מסלולי החיסכון, תוך התחשבות בדמי הניהול, הטבות חוקיות וניצול פטורי מס המגיעים לחוסכים לפנסיה ולמקבלי קצבה.

מבצע קיבוע זכויות למקבלי קצבה, שהגיעו לגיל הפנסיה ומטפל בהטבות מס והחזרי מס לפנסיונרים.

רישיון ייעוץ פנסיוני מס' 51384170

ניווט על המפה
פנייה ישירה ל
נמרוד עממי
:

נמרוד עממי

0528512001
hamaor1953@gmail.com
ההסתדרות הרצליה

יועץ פנסיוני לפרטיים וארגונים. התמחות במקסום החיסכון הפנסיוני, במעבר לעבודה חדשה, בפרישה לפנסיה.

דגש על התאמה אישית של תכניות החיסכון, מסלולי החיסכון, תוך התחשבות בדמי הניהול, הטבות חוקיות וניצול פטורי מס המגיעים לחוסכים לפנסיה ולמקבלי קצבה.

מבצע קיבוע זכויות למקבלי קצבה, שהגיעו לגיל הפנסיה ומטפל בהטבות מס והחזרי מס לפנסיונרים.

רישיון ייעוץ פנסיוני מס' 51384170

פנייה ישירה ל
נמרוד עממי
:
ניווט על המפה