תשואות שליליות בקרנות הפנסיה בחודש אוגוסט

14/9/2023

// גלובס

תשואות שליליות בקרנות הפנסיה בחודש אוגוסט

תשואות שליליות בקרנות הפנסיה בחודש אוגוסט כמו גם בקופות גמל וקרנות ההשתלמות, כתוצאה מהירידות אשר אפיינו את שוקי ההון בחודש זה וזאת לאחר שבשבעת החודשים הראשונים של השנה נרשמו תשואות חיוביות בחיסכון ארוך הטווח. על פי התוצאות הראשונות אותן פרסמו הגופים המנהלים, קרנות הפנסיה במסלולי הצעירים רשמו באוגוסט תשואות שליליות של כ-0.3% בממוצע. המסלולים הכלליים של קרנות ההשתלמות רשמו תשואה שלילית של כ-0.2% ובמסלולים המנייתיים של קרנות ההשתלמות נרשמה תשואה שלילית של כ-1.5% בממוצע.
קרן הפנסיה של מגדל השיגה תשואה שלילית של 0.12% בחודש אוגוסט, ואילו אלה של כלל ושל הראל רשמו תשואה שלילית של כ-0.5%. לגבי התשואה מתחילת השנה, מובילה הקרן של אלטשולר שחם, עם תשואה שהיא דו ספרתית. הגופים המנהלים את קרנות הפנסיה, קיבלו ארכה עד לאחר ראש השנה והם יפרסמו את תוצאותיהם ביום שני, ג' בתשרי.

הכתבה בגלובס