פרישה מוקדמת

פרישה מוקדמת

פרישה מוקדמת

חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, קובע את הכללים של פרישה מוקדמת, שבו יכולים גברים ונשים לפרוש עם מתקיימים התנאים שנקבעו לכך. לפי החוק גברים ונשים יכולים לפרוש בהגיעם לגיל 60 ולהתחיל לקבל מרגע הפרישה קצבת פנסיה חודשית, אשר תהיה נמוכה יותר מאשר היו מקבלים אילו פרשו בגיל הפרישה, והן על פי הזכויות שצברו עבור הפנסיה ועל פי הוראות הפנסיה עבור פנסיה מוקדמת.

יש אפשרות לקבוע בהסכם שנעשה בין העובד לבין המעסיק כי גיל הפרישה המוקדמת של העובד יהיה נמוך מ-60, כאשר המעסיק ישלם לעובד תשלום פנסיה חודשית, עד למועד שבו יהיה זכאי העובד לקבל פנסיה מאת קרן הפנסיה.
נשים אשר נולדו לפני חודש אפריל 1955 יכולות לפרוש פרישה מוקדמת לפני הגעתן לגיל 60. גיל הפרישה לנשים שנולדו בין חודש מאי 1951 לחודש דצמבר באותה שנה הוא 58, והוא גדל בהדרגה עד גיל 60 לפי תאריך הלידה. ניתן למצוא את הטבלה המתאימה באתר כל זכות.

פרישה מוקדמת של עובד מדינה

עובד מדינה אשר מבוטח בביטוח של פנסיה תקציבית, רשאי לפרוש לפני גיל הפרישה ולקבל קצבת פנסיה תקציבית בתנאי שהשלים 10 שנות שירות ובתנאי שהגיע לגיל על פי מועד לידתו.
אם עמד עובד המדינה בתנאי הזכאות הבסיסיים ושירת 25 שנה לפחות, ואינו יכול להשתכר, יהיה זכאי לפרוש ולהיות זכאי לקצבה. התנאי לכך הוא שבמועד פרישתו הגיע לגיל המינימלי הנדרש בהתאם למועד לידתו. מי שנולד עד חודש מרץ 1949 גיל הפרישה המזכה אותו בקצבה הוא 55. הגיל גדל בהדרגה עד אשר יגיע ל-57 החל מחודש מאי 1953 שאז גיל הפרישה המוקדמת צריך להיות לפחות 57.
עבור מורים וגננות ישנם כללים מיוחדים להם לגבי פרישה מוקדמת, כאשר מורים יכולים לפרוש פרישה מוקדמת בתנאי ששירתו מספר שנים מסוים. למשל, גננת ששירתה 20 שנה, זכאית לפרוש בכל גיל ותתחיל לקבל קצבה חודשית בגיל הפרישה לגננות.

פרישה מוקדמת של מורה במשרד החינוך

על פי הפורטל מוסדות חינוך, עובד הוראה העובד במשרד החינוך המבוטח בפנסיה תקציבית, יכול להגיש בקשה לפרישה מוקדמת, בתנאי שהוא עומד בשני תנאים מסוימים.

  1. ותק בהוראה של 20 שנה לפחות
  2. היקף משרה של שליש או יותר במשך 10 שנים לפחות

אל הגשת הבקשה צריכה להתווסף חוות הדעת של מנהל המוסד הלימודי בו מלמד הפורה המבקש פרישה מוקדמת, בו הוא מפרט את רשמיו על המורה ועל הסיבות לפרישה מוקדמת. בנוסף צריכה להנתן חוות הדעת של המפקח. הבקשה לפרישה מוקדמת ושתי חוות הדעת מועברת לוועדה גמלאות אשר כדי לאשר או לדחות אותה.

פרישה מרצון

לעיתים מתייחס המושג פנסיה מוקדמת למקרה של פרישה ביוזמה של המעסיק כתמריץ לעובד להסכים לפרוש מעבודה. הצעת המעסיק היא במסגרת של תוכנית פרישה מרצון אותה מפנה לעובדים שהוא רוצה שיפרשו. במקרה הזה ישלם המעסיק הזה את קצבת הפנסיה על לגיל בו יהיה זכאי לקצבה חודשית מקרן הפנסיה.

הנחות מס ותשלום דמי ביטוח לאומי או דמי ביטוח בריאות בפרישה מוקדמת

פנסיה המשולמת לאחר שהפנסיונר הגיע אל גיל פרישה, פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. לעומת זאת, פנסיה מוקדמת חייבת בדמי ביטוחים אלו, אך בשיעור נמוך יותר מזו שמחויבת משכורת.
אישה נשואה שיצאה לפרישה מוקדמת, ואשר בעלה מבוטח בביטוח זיקנה, פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי, ובתנאי שאינה עובדת.
לפורש לפנסיה מוקדמת אין הקלות מס כפי שיש למי שהגיע אל גיל הפרישה. בעבר ניתנו הקלות כאלה אך הן בוטלו.
הקלות המס ניתנות למי שהגיע לגיל פרישה, וכן למי גם לאלה שהפרישה שלהם לפנסיה נעשתה בשל נכות יציבה של 75% ויותר
הנחות ממס הכנסה הניתנות בהתאם למקום המגורים, ניתנות גם בגין פרישה מוקדמת, מלבד ההנחה הניתנת לתושבי העיר אילת על פי אזור סחר חופשי.
עוד על פרישה מוקדמת באתר של חילן

פרישה מרצון, יציאה לפנסיה מוקדמת והסכם פרישה

רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה, מנכ"ל בי. פור יועצי פרישה בע"מ מת

ארח אצל מר איתן בן אליהו בתכנית עבודה עברית בערוץ 22, פרק מספר 6 ששודר בתאריך 09.11.2010