פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית

פנסיה

פנסיה הוא תשלום אשר משולם לחוסכים לקראת פרישה. מי שעובד כשכיר מפקיד לו המעסיק כספים לביטוח פנסיוני או לביטוח מנהלים. ומאז שנת 2008 חובה על כל מעסיק להפקיד כספים לביטוח פנסיוני. גם מי שעבד כעצמאי זכאי להפריש כספים לקופת גמל או לביטוח מנהלים.

השיעור המרבי שמעסיק יכול להפריש לקרן הפנסיה של העובד הוא 7.5% ממשכורתו. השיעור המרבי שיכול העובד להפריש הוא 7% ממשכורתו. בנוסף, יכול המעסיק להפריש לקרן הפנסיה עבור כיסוי למקרה שהעובד מפוטר בשיעור של עד 8.33% מהמשכורת.

הפנסיה משולמת למבוטח לאחר שהגיע לגיל פרישה. את הפנסיה התקציבית משלם המעסיק ובכל שאר המקרים משלמות קרנות הפנסיה, קופות הגמל או ביטוח המנהלים.

פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית היא מנגנון שהיה נהוג בקרב עובדי המדינה ועובדים ובחלק מהגופים הציבוריים האחרים. במהלך השנים הפכו התחייבויות הממשלה לזכאי פנסיה תקציבית להיות כבדות מאוד על התקציב ונדרשו מהלכים כדי שהמדינה תוכל לשאת בנטל הכבד.

בשנת 1999 נחתם הסכם למעבר של השירות הציבורי מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת. בשנת 2001 הופסקה הקליטה של עובדים בשירות המדינה למסלול של הפנסיה התקציבית. משנת 2005 החלו לחייב את המבוטחים בפנסיה תקציבית בדמי ניהול העומדים על 2% מהשכר המבוטח.

על פי הדו"ח הכספי של מדינת ישראל לשנת 2019 חוב הפנסיה התקציבית, כולל את התחייבות המדינה עבור תשלום פנסיה מהקופה הציבורית, הסתכם בסוף שנת 2019 ב־866 מיליארד שקלים , ממנו 493 מיליארד שקלים בגין גמלאים שכבר פרשו, ועוד 373 מיליארד שקלים בגין עובדים שהם פעילים וצפויים לפרוש בשנים הבאות.

צבירת כספים בפנסיה תקציבית

צבירת הכספים בקרן הפנסיה התקציבית נעשית רק על ידי המעסיק במהלך שנות עבודתו של העובד. המעסיק מפריש את ההפקדות החודשיות לקרן שאמורה לשלם את הקצבה החודשית של העובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה. אך המעסיק יכול גם שלא להפריש את הכספים, מה שהופך אותו לגוף שישלם את הקצבה החודשית של הגמלאים שעבדו אצלו.

עובד זכאי לקצבת פנסיה בשיעור של 0.1667% מהמשכורת הקובעת על כל חודש עבודה שעבד. ובסה"כ בשנת עבודה זכאי ל-2% על כל שנת עבודה.  הצבירה המקסימלית היא 70% מהמשכורת הקובעת.

קצבת פנסיה חודשית

גובה הקצבה המשולמת לגמלאים בפנסיה תקציבית מחושבת על ידי הכפלת המשכורת הקובעת באחוזי הפנסיה שצבר הגמלאי במהלך עבודתו. המשכורת הקובעת מחושבת על פי המשכורת של העובד אשר שולמה לו בסמוך לסיום עבודתו ויציאתו לגמלאות. בחישוב גובה הקצבה נלקחת בחשבון משכורת היסוד וכן התוספות הקבועות ששולמו לעובד. כדי לחשב קצבה של גמלאי שעבד במשרה חלקית,  יוכפלו המשכורת הקובעת, אחוזי המשרה שצבר העובד ואחוזי המשרה החלקית. אם עבד הגמלאי, בחלקי משרה שונים לאורך שנות עבודתו, תחושב המשרה החלקית הממוצעת בשנים אלה.

קצבת הפנסיה החודשית של עובד המבוטח בפנסיה תקציבית אשר פרש בשל מצב בריאותו או פוטר עקב מצב בריאותו תגדל בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו. עבור כל אחוז נכות יתווסף 0.3% בחישוב אחוזי הזכאות מהמשכורת הקובעת וסה"כ אחוזי הזכאות לא יהיו פחות מ- 20%.