פנסיה בזמן מלחמה

22/10/2023

// Mako

פנסיה בזמן מלחמה

פנסיה בזמן מלחמה מעלה שאלות מורכבות לגבי השפעת המסלולים על הקצבאות והן לגבי היורשים או השאירים של נרצחים. במקרה של קרן פנסיה חדשה, העובדה שהמוות נגרם בזמן מלחמה אינה פוגעת בזכויות של השאירים. האלמנה או אלמן של מי שנרצח, יקבלו פנסיית שאירים בשיעור של 60% מהשכר הקובע לכל ימי חייהם, ולכל הפחות 240 קצבאות שאירים והיתומים יקבלו 40% מהשכר הקובע עד הגיעם לגיל 21. במקרים של ביטוח מנהלים וכן בביטוח חיים, הכיסוי הביטוחי ישולם בעת מלחמה במקרה של מוות, ללא קשר לפיצויים אחרים שיקבלו המוטבים. כאשר מדובר בקרן פנסיה וותיקה, נקבע בתקנון שפנסיית שאירים אשר תשלם הקרן, תקזז את הסכומים שהשאירים של מי שנרצח או נפל בזמן המלחמה מפיצוי של גורמים אחרים כמו למשל פיצוי על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, או חוק משפחות חיילים שנספו במערכה.

הכתבה ב-Mako