נוסחת הקיזוז

נוסחת הקיזוז

נוסחת הקיזוז היא הנוסחה על פיה מחשבים את הפטור ממס הכנסה שמגיע למי שהגיע לגיל הפרישה עבור קצבת הפנסיה שלו.

תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, נחקק בתחילת שנת 2012 כדי לעודד חיסכון שניתן ליהנות מהפירות שלו החל מגיל 60. אך תיקון 190 כולל גם הטבה נוספת שאינה פחות משמעותית והיא שינוי החישוב הפטור על הפנסיה. מטרת המחוקק הייתה לעודד את החוסכים שלא למשוך את הכספים שקיבלו כמענק פרישה בקופות הגמל לקצבה, עבור קבלת קצבה גבוהה יותר החל מהגעם אל גיל הפרישה.

תקרת הקצבה המזכה

עד לשינוי הזה היתה בשימוש נוסחה שכונתה "נוסחת השילוב", שלאחר התיקון כונתה "נוסחת השילוב הישנה". על פי הנוסחה הישנה שיעור הפטור, עליו מחשבים את ה-35%, כדי להגיע לסכום הפטור ממס, חושב על פי הקצבה בפועל או מ"תקרת הקצבה המזכה".

תקרת הקצבה המזכה בשנת 2012 הייתה 8,190 אזי הפטור המקסימלי היה 35% מ- 8,190 כלומר 2,867 ₪ .

דוגמא

דוד החל לקבל קצבת פנסיה חודשית של 6,000 ₪. הפטור שלו לפי הנוסחה הישנה היה 35% מ-6,000 ₪ כלומר 2,100 ₪ בלבד.

סיגל החלה לקבל קצבת פנסיה חודשית של 9,000 ₪. הפטור שלה לפי הנוסחה הישנה היה 35% מ-8,190 ₪ בלבד (שהיתה בשנת 2012 תקרת הקצבה המזכה) כלומר 2,867 ₪ בלבד.

נוסחת הקיזוז

המנגנון של נוסחת הקיזוז ("נוסחת השילוב החדשה") מאפשר לחשב את ההפחתה על הפטור מהקצבה, כתוצאה ממשיכה של מענקים שקיבל הפורש מהעבודה במהלך 32 השנים האחרונות לעבודתו.

אדם שלא משך כלל מענקי פרישה במהלך השנים שהוגדרו, יקבל פטור מקסימלי של 52% מתקרת הקצבה המזכה. נכון לשנת 2023, תקרת הקצבה המזכה היא 9,120 ₪ ולכן הפטור החודשי המקסימלי ממס הוא 4,503.2 ₪.
נוסחת הקיזוז מתבססת על 15 שנים ולכן סך הפטור שיקבל אדם בימי חייו הוא 4,742.4 כפול 180 חודשים כלומר, 853,632 ₪
בשנת 2025 הפטור המקסימלי יהיה 67% מתקרת הקצבה המזכה.

אם משך אדם מענקי פרישה הפטורים ממס במהלך 32 שנות עבודתו, יופחת הפטור ממס בשיעור מענקי פרישה בתוספת 35% ומותאם למדד.

דוגמא

משה פרש בשנת 2022 והחל לקבל קצבת פנסיה חודשית של 10,000 ₪ . בשנת 2010 עזב מקום עבודה אחד שם עבד 10 שנים, ועבר למקום אחר. משה משך כספי פיצויים בגובה 150,000 ₪ מתוכם 100,000 ₪ היו פטורים ממס. נניח כי המדד עלה מאז 2010 ועד הפרישה ב-5%.
כדי לחשב את ההפחתה בפטור, יש לקחת את הסכום שקיבל ושהוא פטור ממס, כלומר 100,000 ₪ ולהכפיל אותו ב- 1.35 ובנוסף להכפיל ב-1.05 של עלית המדד וקיבלנו 141,750 ₪
סל ההטבות בשנת 2023 הוא 853,632 ₪
ממנו יש להפחית 141,750 ₪ שחושב והתקבל הסכום 711,882, שאותו יש לחלק ב-180 חודשים והתקבל כי הפטור החודשי של משה הוא 3,954.9 ₪ .

תוכן פרסומי

מעוניינים לבצע קיבוע זכויות?

יועץ פנסיה מומחה, בעל רישיון יועץ פנסיוני מטעם רשות שוק ההון והביטוח, יעזור לכם בהכנה של קיבוע זכויות. עלות ההכנה היא 750 ש"ח כולל מע"מ.

על היועץ:
נמרוד עממי – סיים קורס טיס בשנת 1973. פרש מצה"ל בדרגת סא"ל לפני כ-30 שנה. חבר "צוות". מהנדס מערכות מידע, בעל תואר שני. לאחר הפרישה מצה"ל עבד כ-25 שננה בהקמת מערכות מידע בחברות פיננסיות גדולות. בעל רישיון יועץ פנסיוני מטעם רשות שוק ההון והביטוח. עוסק בייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה, עם התמחות במאפיינים הייחודיים לפורשי צה"ל.

ליצירת קשר עם היועץ מלאו פרטים בטופס:

הקשה על מקש "שליחה" מהווה אישור לקבלת תנאי השימוש של האתר

** 67 לגבר, 62 ו-8 חודשים לאשה

פרישה לאחר יותר מ-32 שנות עבודה

כאשר מחשבים את ההפחתה בפטור של מס הכנסה עבור מי שעבד יותר מ-32 שנים יש לחשב את גובה המענקים הפטורים ממס שקיבל, באופן יחסי למספר שנות עבודה ביחס ל-32.

דוגמא

חיים עזב בשנת 2022 מקום עבודה לאחר שעבד בו במשך 36 שנים, ומשך מענק פרישה הפטור ממס של 360,000 ₪
גובה המענק הפטור ממס יוכפל בחלוקה של 32/36 שנים ולצורך החישוב יעמוד על 320,000 ₪
את הסכום הזה יש להכפיל ב-1.35 ומתקבל 432,000
את הסכום הזה יש להפחית מהסכום 853,632 ומתקבל כי הפטור לחישוב של 15 שנים הוא 421,632 ₪
ולכן הפטור החודשי ממס של משה עבור הקצבה החודשית הוא 2,342.4 ₪

סרטון המסביר את נוסחת הקיזוז - רו"ח אייל מנדלאוי