השוואת קרנות פנסיה אוגוסט 2023

27/9/2023

// MyGemel

השוואת קרנות פנסיה אוגוסט 2023

השוואת קרנות פנסיה אוגוסט 2023. השוואת הקרנות המקיפות לפי המסלולים השונים למפקידים עד שכר ברוטו בגובה של 21,102 ש"ח בחודש (על בסיס תשואה מצטברת לא כולל דמי ניהול)
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה 0.26%- 6.25% 32.13% 41.73%
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 0.19%- 7.72% 28.80% 40.76%
כלל פנסיה לבני 50 ומטה 0.52%- 5.01% 30.04% 39.72%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 0.12%- 6.84% 26.84% 36.69%
הראל פנסיה – גילאי 50 ומטה 0.46%- 5.90% 25.99% 35.63%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 0.53%- 8.37% 17.90% 33.62%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה 0.25%- 7.41% 25.36% 31.97%
מור פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה 0.14% 12.83%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 0.57% 7.05%

 

 

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב מקיפה 50-60 0.13%- 7.23% 28.65% 40.93%
כלל פנסיה לבני 50-60 -0.28% 5.06% 26.23% 35.81%
הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60 -0.17% 6.16% 25.67% 34.99%
הראל פנסיה – גילאי 50 עד 60 -0.17% 6.28% 23.83% 33.52%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 0.08% 6.68% 23.65% 33.48%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 -0.36% 8.17% 15.34% 29.78%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 -0.17% 7.48% 21.81% 28.31%
מור פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60 0.28% 12.26%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 0.56% 7.68%

 

 

פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה 0.03% 4.35% 20.70% 29.58%
הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה 0.18% 5.21% 19.05% 28.44%
מיטב מקיפה 60 ומעלה 0.27% 6.44% 18.71% 28.41%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 0.07% 6.91% 12.88% 27.47%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 0.30% 5.40% 18.34% 27.37%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 0.16% 5.58% 15.50% 22.39%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 0.66% 4.42%

 

הכתבה ב-MyGemel