גיל הפרישה

גיל הפרישה

גיל הפרישה

גיל הפרישה הוא הגיל שבו זכאים עובדים לפרוש מעבודתם ולהתחיל לקבל פנסיה (קצבת פרישה). חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, קובע את הכללים לעניין גיל פרישה ומגדיר שהוא גיל הזכאות לפרוש מהעבודה ולקבל, גמלה (פנסיה). החוק קובע כי גיל הפרישה לגברים הוא 67 וגיל הפרישה לנשים הוא 62 וארבעה חודשים (נכון לשנת 2022).
מלבד גיל הפרישה, קובע החוק שני מושגים נוספים:

  1. גיל פרישה מוקדמת
  2. גיל פרישת חובה

 

גיל פרישה מוקדמת

על פי החוק ניתן לפרוש פרישה מוקדמת, שבו יכולים נשים וגברים, עם מתקיימים התנאים שנקבעו לכך, לפרוש בהגיעם לגיל 60. הם יכולים להתחיל לקבל קצבת פנסיה חודשית (שתהיה נמוכה יותר מאשר היו מקבלים אילו פרשו בגיל הפרישה) על פי הזכויות שצברו עבור הפנסיה ועל פי הוראות הפנסיה.

גיל פרישת חובה

הגיל בו יכול המעסיק לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו. גיל זה, הזהה לגברים ולנשים, הוא 67 שנים. אך לעובדים שנולדו עד חודש אפריל 1942 נקבע גיל פרישת חובה נמוך יותר. בהסדרים קיבוציים, כמו למשל בשירות המדינה, כמו גם בהסכמים אישיים, יש מקרים שבהם ניתן להמשיך לעבוד מעבר לגיל פרישת חובה. אם עובד מבקש להמשיך לעבוד מעבר לגיל זה, חייב המעסיק לשמוע את דעתו ורק לאחר מכן להחליט לגביו. גיל פרישת חובה הוא 71 עבור הורה של ילד שנפטר, 72 להורה של ילד שנפטר עקב השירות הצבאי, אלא אם כן קבעה אחרת ועדת התעסוקה.

קצבת אזרח ותיק

כאשר מגיע אדם אל גיל פרישה, הוא יכול לתבוע קבלת קצבת אזרח ותיק, כאשר גובה הקצבה נקבע על פי מבחן הכנסות. החל מגיל 70 זכאי כל אחד לקבל קצבת אזרח ותיק מלאה שאינה מותנית בגובה ההכנסות שלו.

גיל הפרישה לנשים

גיל הפרישה לנשים נמוך מגיל הפרישה לגברים, ועובדה זאת יצרה מצב שמעסיקים יעדיפו להעסיק גברים, כאשר מדובר על גיל מבוגר, כדי ליצור יציבות גדולה יותר בעבודה. מאידך, נוצרה אפליה כנגד הגברים, מכיוון שאישה יכולה ליהנות בהגיעה אל גיל הפרישה, מזמן פנוי ולקבל קצבה, הגבר צריך להמשיך ולעבוד עוד מספר שנים לפני שהוא יהיה זכאי לקצבה.
כחלק מ"חוק ההסדרים" אישרה הכנסת בנובמבר 2021, העלאה הדרגתית של גיל הפרישה לנשים ויגיע בשנת 2032 ל-65.

גיל הפרישה לנשים 2021

גיל הפרישה לנשים יעלה בעשור הקרוב – כך ישפיע השינוי על קרנות הפנסיה ועל שוק העבודה – אלטשולר שחם

גיל הפרישה לנשים יעלה בעשור הקרוב – כך ישפיע השינוי על קרנות הפנסיה ועל שוק העבודה – אלטשולר שחם

איתור יועץ פנסיוני.
בסמוך למקום היישוב שלך
בשליחת הטופס אני מקבל/ת את תנאי השימוש של האתר