ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים היא תוכנית ביטוח חיים משולבת חיסכון, והיא אחת החלופות המוכרות על ידי משרד האוצר לחיסכון פנסיוני. שתי החלופות האחרות הן קרן פנסיה או קופת גמל. השם "ביטוח מנהלים" אינו מעיד על כך שהוא מיועד רק למנהלים והוא מיועד לכלל העובדים.
אפיק החיסכון של ביטוח מנהלים מיועד לתשלום קצבת פנסיה חודשית כאשר יגיע החוסך אל גיל הפרישה שהוא 67 לגברים ו-62 ו-4 חודשים לנשים (נכון לשנת 2022).
מלבד אפיק החיסכון, מבוטח החוסך בביטוח חיים ויכול גם להוסיף ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה. ככל ביטוח חיים, מקנה ביטוח מנהלים תשלום לשאיריו של מבוטח לאחר מותו. בנוסף לכך מקנה לחוסך, תשלום קצבה חודשית בהגיעו לגיל הפרישה לאחר פרישתו מהעבודה.

בשונה מקרן הפנסיה, בביטוח מנהלים מושקעים כל הכספים המופקדים בשוק ההון ולכן אין תקרת הפקדה.

מסלול קצבה

תוכניות ביטוח מנהלים ששווקו במהלך שנות השמונים של המאה הקודמת, היוו תחליף לחיסכון הנעשה בקרן הפנסיה. החוסך היה רוכש את הזכות ל"גמלא" שהיא תשלום חודשי לכל ימי חייו. את הפרמיה לגמלא ניתן היה לרכוש על ידי תשלום חד-פעמי, או על ידי תשלומים שוטפים. תוכניות אלה ששווקו שנת 2003 נחלקו למספר מסלולים:

  1. מסלול א' יסודי – לפיו חולקו כספי הפרמיה לחיסכון לעומת רכישת ביטוח כאשר החלוקה השתנתה עם השנים. עד 1986 75% מהפרמיה הופנתה לחיסכון ו-25% לרכישת ביטוח מ-1986 ועד 6/2001 72% לחיסכון, 28% לביטוח, מ7/2001 ועד 12/2003 80% לחיסכון, 20% לביטוח. סכום הפרמיה החודשית יורד בהתאם לגיל
  2. מסלול ב – סכום הביטוח הוא קבוע וצמוד למדד, ולאחר הגעה לסכום הביטוח, כל הפרמיה (בניכוי דמי הניהול) עוברת להיות עבור חיסכון
  3. מסלול ג – מינימום סכום הביטוח על כפולת משכורות כפי שנקבע
  4. מסלול ד – חיסכון טהור

החל משנת 2004 משווקות תוכניות ביטוח מנהלים חדשות למטרת קצבה, שבהן ניתן לזהות את גובה רכיב דמי הניהול שגובה חברת הביטוח.
החל מיולי 2012 בוטלה האפשרות לקבל מקדם קצבה מובטח, למעט לאנשים שהם מעל גיל 60, או למצטרפים חדשים שהם מעל גיל 55 ביום הצטרפותם לביטוח מנהלים.

מסלול הוני

במסלול זה משולם סכום חד-פעמי של כספי החיסכון שנצברו עד לסוף שנת 2007 לאחר שנוכו מהם דמי הניהול. סכומי החיסכון שנצברו החל משנת 2008 יועברו לתוכנית, על פי בחירת המבוטח, המשלמת קצבה חודשית. מבוטח שזכאי לקצבה חודשית של מעל 4,606 ₪ (נכון לשנת 2022) יכול לקחת את יתרת החיסכון כסכום חד-פעמי.

גם במסלול ההוני חלו שינויים במהלך השנים כאשר בתחילת שווקו תוכניות "מעורב" שבו משלם המבוטח פרמיה חודשית צמודה למדד. במקרה זה מקבל החוסך בהגיעו אל גיל הפרישה את סכום הביטוח או שאריו במקרה שנפטר. בתוכניות הוניות ששווקו בהמשך שנקראו "עדיף", שולמו דמי ניהול גבוהים, אך הן נהנו ממקדם המרה נמוך המזכה בקצבת פנסיה חודשית גבוהה יותר.

אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להבטיח תשלום של 75% מהמשכורת הקובעת, במקרה שהמבוטח לא יכול להמשיך לעבוד על פי כישוריו. הביטוח מכסה בדרך כלל גם מקרים שהמבוטח מאבד את כושר העבודה במקצוע המסוים שלו,
מבוטח בביטוח מנהלים יכול להחליט אם הוא בוחר רכישת ביטוח עבור אובדן כושר עבודה וגם ביטוח למקרה של מוות, רק אחר משני סוגים אלה, או שלא לרכוש כלל אף אחד מהם.
כיום ניתן לבחור את גובה כיסוי ביטוח עבור אובדן כושר עבודה, והאם רכישת הביטוח נעשית מעבר לגובה ההפקדות לביטוח או כחלק מהן.
עד תחילת 2004 ניתן היה לרכוש ביטוח על אבדן כושר עבודה בפרמיה נוספת עד לגובה של 2.5% מההכנסה החייבת במס של המבוטח. לאחר מכן ניתן היה לרכוש את הביטוח כחלק מההפקדה.

ביטוח מנהלים - כל מה שכדאי לדעת

איתור יועץ פנסיוני.
בסמוך למקום היישוב שלך
בשליחת הטופס אני מקבל/ת את תנאי השימוש של האתר