יצחק גרתי

יצחק גרתי

בר כוכבא, 40, פתח תקוה
logo-yoez

יועץ פנסיוני החל משנת 2001. תואר שני בכלכלה ומנהל עסקים. הייעוץ הינו אובייקטיבי לחלוטין ומקצועי. ממומחה בכל התחומים וכן באיזון משאבים בפרוד - חלוקת תכניות פנסיוניות בין בני זוג שנפרדו.
רישיון ייעוץ פנסיוני מס' 29420866

ניווט על המפה
פנייה ישירה ל
יצחק גרתי
:

יצחק גרתי

tazpitds@netvision.net.il
בר כוכבא, 40, פתח תקוה

יועץ פנסיוני החל משנת 2001. תואר שני בכלכלה ומנהל עסקים. הייעוץ הינו אובייקטיבי לחלוטין ומקצועי. ממומחה בכל התחומים וכן באיזון משאבים בפרוד - חלוקת תכניות פנסיוניות בין בני זוג שנפרדו.
רישיון ייעוץ פנסיוני מס' 29420866

פנייה ישירה ל
יצחק גרתי
:
ניווט על המפה