יובל דורי

יובל דורי

קיבוץ יפעת
יובל דורי

מומחה בכל תוכניות ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה וותיקות וחדשות. מומחה בייעוץ פרישה כולל קיבוע זכויות. מומחה בניהול הסדרי פנסיה בקיבוצים ובתאגידים. בענף משנת 1993.
בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במשפטים. בעל תואר חתם בביטוחי חיים (C.L.U) מערך ממוכן לייעוץ פנסיוני ויכולת דיווח אישית ולתאגיד. מומחה בניהול פנסיה בקיבוץ.
רישיון ייעוץ פנסיוני מס' 50453547

ניווט על המפה
פנייה ישירה ל
יובל דורי
:

יובל דורי

054-4635040
doriy3151@gmail.com
קיבוץ יפעת

מומחה בכל תוכניות ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה וותיקות וחדשות. מומחה בייעוץ פרישה כולל קיבוע זכויות. מומחה בניהול הסדרי פנסיה בקיבוצים ובתאגידים. בענף משנת 1993.
בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במשפטים. בעל תואר חתם בביטוחי חיים (C.L.U) מערך ממוכן לייעוץ פנסיוני ויכולת דיווח אישית ולתאגיד. מומחה בניהול פנסיה בקיבוץ.
רישיון ייעוץ פנסיוני מס' 50453547

פנייה ישירה ל
יובל דורי
:
ניווט על המפה