דפנה ארבל אנטה

דפנה ארבל אנטה

בת חפר
דפנה ארבל אנטה

יועצת פנסיונית ומתכננת פרישה, אובייקטיבית ובלתי תלויה, בעלת רשיון משרד האוצר, חברה בלשכת היועצים הפנסיוניים בישראל.
רישיון ייעוץ פנסיוני מס' 57660615

ניווט על המפה
פנייה ישירה ל
דפנה ארבל אנטה
:

דפנה ארבל אנטה

052-3339881
dafna@pensya.net
בת חפר

יועצת פנסיונית ומתכננת פרישה, אובייקטיבית ובלתי תלויה, בעלת רשיון משרד האוצר, חברה בלשכת היועצים הפנסיוניים בישראל.
רישיון ייעוץ פנסיוני מס' 57660615

פנייה ישירה ל
דפנה ארבל אנטה
:
ניווט על המפה