אסף לביא

אסף לביא

קיבוץ שמיר
אסף לביא

אקטואר, יועץ פנסיוני, יועץ פרישה, עוסק בתחום הפנסיוני משנת 2008
רישיון ייעוץ פנסיוני מס' 33679010

ניווט על המפה
פנייה ישירה ל
אסף לביא
:

אסף לביא

050-5751920
asaf@eku.co.il
קיבוץ שמיר

אקטואר, יועץ פנסיוני, יועץ פרישה, עוסק בתחום הפנסיוני משנת 2008
רישיון ייעוץ פנסיוני מס' 33679010

פנייה ישירה ל
אסף לביא
:
ניווט על המפה