אלי מירצין

אלי מירצין

מדינת יהודים 89, הרצליה פיתוח
1אלי מירצין

בעל תעודת אקטואר, בעל רישיון יועץ פנסיוני. עוסק בתחום הפנסיוני משנת 2004. פיתח מודלים אקטואריים ופיננסיים
רישיון ייעוץ פנסיוני מס' 11660875

ניווט על המפה
פנייה ישירה ל
אלי מירצין
:

אלי מירצין

054-3217086
eli@actuary-ifrs.com
מדינת יהודים 89, הרצליה פיתוח

בעל תעודת אקטואר, בעל רישיון יועץ פנסיוני. עוסק בתחום הפנסיוני משנת 2004. פיתח מודלים אקטואריים ופיננסיים
רישיון ייעוץ פנסיוני מס' 11660875

פנייה ישירה ל
אלי מירצין
:
ניווט על המפה