אלי ויקלמן

אלי ויקלמן

אודם 11 קריית מטלון פתח תקוה
אלי ויקלמן

משמש כיועץ ומלווה לאורך תקופת ההסכם לגופים ציבוריים, חברות ציבוריות ופרטיות, מפעלים, משרדי ממשלה רשויות מקומיות ועוד
רישיון ייעוץ פנסיוני מס' 30192983

ניווט על המפה
פנייה ישירה ל
אלי ויקלמן
:

אלי ויקלמן

050-5200200
eli@vikelman.co.il
אודם 11 קריית מטלון פתח תקוה

משמש כיועץ ומלווה לאורך תקופת ההסכם לגופים ציבוריים, חברות ציבוריות ופרטיות, מפעלים, משרדי ממשלה רשויות מקומיות ועוד
רישיון ייעוץ פנסיוני מס' 30192983

פנייה ישירה ל
אלי ויקלמן
:
ניווט על המפה