יועץ פנסיוני לעומת סוכן פנסיוני

יועץ פנסיוני לעומת סוכן פנסיוני

יועץ פנסיוני לעומת סוכן פנסיוני

בבואם של אנשים לבקש ייעוץ פנסיוני, קיימת אצלם לפעמים, חוסר בהירות בין המושגים השונים הקיימים לגבי המקצועות השונים בתחום הפנסיה. השאלה העולה מדי פעם היא האם להעדיף יועץ פנסיה או סוכן פנסיה (הנקרא גם משווק פנסיה). יש צורך להבין מהם ההבדלים בין שני המקצועות האלה, ולהבין מהי ההכשרה הנדרשת כדי לעסוק בהם.

מהו יועץ פנסיה?

הכנסת חוקקה בשנת 2005, בעקבות רפורמת בכר, את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני). חוק זה מגדיר את ההבחנה הברור בין שני מקצועות אלו. מטרת חקיקת החוק הייתה להגביר את התחרות בתחום של החסכון הפנסיוני

יועץ פנסיוני נדרש לסיים לימודים בנושא ייעוץ פנסיוני, עמד בכל הבחינות מטעמו של הממונה על שוק ההון, וכן בחינה של ייעוץ השקעת מטעמה שלהרשות לניירות ערך, כדי לקבל רישיון ייעוץ פנסיוני, אם זה מטעם הממונה על שוק ההון או בחינה בייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירת ערך.

בבואו של יועץ פנסיוני לייעץ למאן דהוא, הוא משתמש באמצעים ובמוצרים שאין לו זיקה אליהם. מטרתו היא ברורה להביא תועלת למבקש הייעוץ הפנסיוני כאשר הוא אובייקטיבי לגמרי. החוק מגדיר את הייעוץ הפנסיוני כמתן ייעוץ ליחיד או לקרובו, הן כשכיר והן כעצמאי והן כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין למספק הייעוץ זיקה אליו.

בעבודתו יבצע יועץ הפנסיה ניתוח של מצב מקבל הייעוץ, וימליץ לכם על תכניות החיסכון הפנסיוני ועל הביטוח הפנסיוני העדיף עבורו, אשר תיתן לו את הקצבה החודשית שתתאים לשנים בהן יימצא בפנסיה.

יועץ הפנסיה מקבל את התמורה שלו מידי מקבל הייעוץ הפנסיוני והתשלום יכול להיות חד-פעמי או תשלום חודשי שבו נותן יועץ הפנסיה, שרות מתמשך תוך מעקב אחר שינויים שנדרשים בחיסכון הפנסיוני. היועץ מקבל עמלה גם מהגוף שנבחר עבור המוצר הפנסיוני, אך העמלה היא זהה מכל הגופים, מה שמבטיח את האובייקטיביות שלו.

יועץ פנסיה מברר מהי הפנסיה הנדרשת למקבל הייעוץ לאחר הגיעו אל גיל הפרישה, ומה ההפקדה החודשית הנדרשת עבור קצבה זו. הוא יברר גם מה יתאים לו במקרה של אובדן כושר עבודה ולאחר מכן ימליץ על מוצר פנסיוני.

ניתן לקבל גם ייעוץ פנסיוני מבנק, אך צריך להבין שהבנק מציע את מוצרי החיסכון הפנסיוני שלו.

מהו סוכן פנסיה?

סוכן פנסיוני, או משווק פנסיוני, הוא מי שקיבל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני. הוא מוכר מוצרים פנסיוניים ויש לו זיקה למוצרים האלה כאשר הוא מקבל עמלה מידי הבנקים או מידי חברות הביטוח שאת המוצרים שלהם הוא מוכר. אין זה אומר רמת הייעוץ של יועץ פנסיה אינה גבוהה או שהייעוץ אינו אמין.

סוכן פנסיוני המוכר מוצרי חיסכון פנסיוני של חברות מסוימות ומקבל מהן עמלות, זוכה לתנאים מועדפים עבור לקוחותיו. בעבודתו, יבצע הסוכן ניתוח של משאבי המבוטח, של מצבו, חסכונותיו וצרכיו, ויכין עבורו פתרון לחיסכון הפנסיוני שלו על ידי בחירת של המוצרים המתאימים לו של החברות עמן הוא בקשר.

העמלה של סוכן הפנסיה אינה זהה מבין כל הגופים שהוא משווק את המוצרים הפנסיוניים שלהם כך שהתגמול שהוא מקבל מהם אינו זהה בין כל הגופים האלה.

גם סוכן הפנסיה, כמו יועץ פנסיה, מברר מהי הפנסיה הנדרשת לאחר הגיעו של מקבל הייעוץ אל גיל הפרישה, ומה היא ההפקדה החודשית שאותו יצטרך להפקיד, כדי להגיע לקצבה זו. הוא יברר גם מה הם הצרכים במקרה של אובדן כושר עבודה שלו ומה הביטוח שנדרש ובסוף התהליך ימליץ על מוצר פנסיוני.

סוכן פנסיה אינו רשאי להגדיר את עצמו כיועץ פנסיה.

מה ההבדל בין יועץ פנסיוני לבין סוכן פנסיוני ומשווק פנסיוני?

מתוך מאסטר פיננסי