טופס 161ד

טופס 161ד

טופס 161ד

טופס 161ד משמש לביצוע קיבוע זכויות, מה שיאפשר למי שהגיע אל גיל הפרישה ומתחיל לקבל פנסיה, ליהנות מהטבות מס, בין אם מדובר במי שפרש מהעבודה, ובין מי שממשיך לעבוד. כאשר מקבלים קצבת פנסיה חודשית, יש לשלם מס הכנסה בעבורה. יש להבחין בין החלק בפנסיה הנקרא "קצבה מוכרת" עליה לא משלמים מס, לבין החלק הנקרא "קצבה מזכה" החייב במס.

לאחר הגשת טופס 161ד, ניתן לשנות את הבקשה עד 120 יום ממועד הגשתה. לאחר מכן לא ניתן יהיה לשנות אותה ולכן יש לשקול קבלת ייעוץ בהכנת הבקשה.

תוכן פרסומי

מעוניינים לבצע קיבוע זכויות?

יועץ פנסיה מומחה, בעל רישיון יועץ פנסיוני מטעם רשות שוק ההון והביטוח, יעזור לכם בהכנה של קיבוע זכויות. עלות ההכנה היא 750 ש"ח כולל מע"מ.

על היועץ:
נמרוד עממי – סיים קורס טיס בשנת 1973. פרש מצה"ל בדרגת סא"ל לפני כ-30 שנה. חבר "צוות". מהנדס מערכות מידע, בעל תואר שני. לאחר הפרישה מצה"ל עבד כ-25 שננה בהקמת מערכות מידע בחברות פיננסיות גדולות. בעל רישיון יועץ פנסיוני מטעם רשות שוק ההון והביטוח. עוסק בייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה, עם התמחות במאפיינים הייחודיים לפורשי צה"ל.

ליצירת קשר עם היועץ מלאו פרטים בטופס:

הקשה על מקש "שליחה" מהווה אישור לקבלת תנאי השימוש של האתר

** 67 לגבר, 62 ו-8 חודשים לאשה

קצבה מוכרת

קצבה מוכרת משולמת מכספים שנצברו בקופת גמל לקצבה ועליהם שולם מס הכנסה במועד ההפקדה, למשל מהסיבה שהפקדת המעסיק עברה את התקרה המותרת, או שמדובר בהפקדת העובד אשר ירדה מהנטו של העובד, כלומר שגם עליה שולם מס. מקרה אחר הוא כאשר מדובר בכספי פיצויים אשר עליהם בוצע חישוב מס, אך הם הושארו בקופה, ועוד מקרים נוספים.

קצבה מזכה

קצבה מזכה היא קצבת פנסיה שנדרש לשלם עליה מס, מהסיבה שהיא מובססת כסף אשר במועד ההפקדה שלו ניתנה הטבת מס.

מטרת טופס 161ד

הבקשה בטופס 161ד היא לקבל פטור ממס על הקצבה או היוון קצבה.
במילוי טופס 161ד, מספק מגיש הבקשה מידע לפקיד השומה, כדי שזה יוכל לחשב את גובה הזכאות שלו לפטור ממס, על החלק של הקצבה המזכה. המידע הנדרש מתייחס למענקי פרישה פטורים ממס שקיבל במהלך 32 השנים האחרונות של עבודה. יש לספק מידע על היוון קצבה שבוצע בעבר והיתה פטורה ממס.

טופס 161ד כאשר ממשיכים לעבוד

במקרה שמגיש הבקשה ממשיך לעבוד, בזמן שהוא כבר מקבל פנסיה, עליו למסור על כוונתו למשוך בעתיד, כאשר יפרוש מהעבודה, מענקי פרישה, כולל משיכת כספי פיצויים. זה נדרש לפקיד השומה כדי להכניס לנוסחה המחשבת את זכאות מגיש הבקשה לפטור – נוסחת הקיזוז.

את טופס 161ד יש להכין ולהגיש לפקיד השומה באזור מגורים של מגיש הבקשה.
יש לשקול ייעוץ אצל יועץ פנסיוני כדי למלא את טופס 161ד על מנת שלא תהיינה שגיאות שבגינן מגיש הבקשה לא ייהנה ממלוא הזכויות שלו לפטור ממס.

סרטון המסביר את הצורף בטופס 161ד

הוכן על ידי רן חובב