דחיית קצבת אזרח ותיק מזכה בתוספת

14/6/2022

// TheMarker

דחיית קצבת אזרח ותיק מזכה בתוספת

דחיית קצבת אזרח ותיק מזכה בתוספת של 5% עבור כל שנת דחייה. עובדת חברת רפאל לשעבר, דפנה מיאסניק, פרשה מהעבודה 60 חודשים לאחר הגעתה לגיל הפרישה. במהלך 5 שנות העבודה שלאחר גיל הפרישה, שכרה של מיאסניק היה גבוה מהמקסימום המאפשר קבלת הקצבה. הפרישה שלה בחודש יוני גרמה לכך שהתוספת שמגיעה לה על פי החוק הוא עבור 4 שנות דחייה, כלומר 20% בלבד ולא 25% לאחר 5 שנות דחייה. הסיבה לכך היא שהתנאי לקבלת התוספת הוא עבודה במשך 9 חודשים מתוך 12 חודשים אחרונים לעבודה. בית הדין לעבודה לא קיבל את טענתה לקבל את התוספת עבור כל חמשת השנים, כי זה מנוגד לחוק, אך המליץ לבדוק קידום שינוי בחוק כדי שאנשים לא ייפגעו בשל כך.
הכתבה ב- TheMarke

איתור יועץ פנסיוני.
בסמוך למקום היישוב שלך
בשליחת הטופס אני מקבל/ת את תנאי השימוש של האתר