אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה הוא מצב שאדם אינו יכול להמשיך לעבוד ולהתפרנס בשל מצב בריאותו אם זה נבע מתאונה או ממחלה.
בתקופה שהמבוטח אינו כשיר לעבוד תשלם חברת הביטוח למבוטח משכורת חודשית בהתאם לפוליסה. הפיצוי המקסימלי בביטוחי אובדן כושר עבודה הוא 75% מההכנסה, הן בביטוחים של קרנות הפנסיה והן באלה של חברות הביטוח.
התשלום על אובדן כושר עבודה מותנה בכך שהסתיימה התקופה שבה הוא זכאי לדמי פגיעה הניתנת על ידי ביטוח לאומי.
מחשבים את קצבת הנכות לשכירים על פי הגבוה מבין ה-3 חודשים האחרונים או ה-12 החודשים האחרונים. עבור עצמאים, ההכנסה המבוטחת היא 16% מסכום ההפקדה החודשי הממוצע.

אובדן כושר עבודה זמני

אובדן כושר עבודה זמני מוגדר כאשר המבוטח אינו יכול לעבוד כדי להתפרנס למשך תקופה קצובה, ברוב המקרים מדובר על שלושה חודשים, אך על פי חוות דעת רפואית יוכל לחזור לעבוד כבעבר לאחר שיחלים. דוגמאות למקרים של אובדן כושר עבודה זמני הוא ניתוח או שבר.

אובדן כושר עבודה קבוע

במקרה של פגיעה חמורה, תאשר חברת הביטוח אובדן כושר עבודה ממושך, אך תבדוק מהם הסיכויים להחלמה. ישנם מקרים שחברת הביטוח מאשרת אובדן כושר למשך שנה ומבקשת לבדוק שוב לאחר התקופה הזאת, את הסיכויים להחלמה

אובדן כושר עבודה חלקי

אובדן כושר חלקי יכול להגרם כאשר אדם אינו יכול להמשיך לעבוד במקצוע שרכש ועליו לעבוד בעבודה אחרת שרמת השכר בה נמוכה באופן משמעותי. איבוד חלקי של כושר העבודה יכול להגרם גם למי שלא יכול לעבוד בהיקף המשרה שעבד קודם וגם אז רמת השכר שלו יורדת באופן ניכר.
בביטוח לאומי קיים המושג של דרגת אי כושר מלאה כאשר האחוז הניתן הוא 100%. לעומת זאת חברת ביטוח או קרן פנסיה, מגדירה אובדן כושר חלקי בנכות של פחות 75% ויש אף מקרים של פחות מ- 70%.
הכיסוי בקרן פנסיה של אובדן כושר עבודה חלקי משיעור של 25% ומעלה.

אובדן כושר עבודה מוחלט

מקרים של אובדן כושר העבודה מוחלט הם אלה שהמבוטח אינו יכול לעבוד בעבודה כלשהי.

ביטוח אובדן כושר עבודה

למעסיק אסור להתערב בהחלטת עובד באיזה מסלול לנהל את כספי החיסכון הפנסיוני שלו. העובד יכול לבחור גם מסלול שאינו כולל כלל ביטוח אובדן כושר עבודה (מה שקיים רק במסגרת ביטוח מנהלים ולא בקרן פנסיה). אך במקרה זה מאבד העובד את הזכות לקבל מהמעסיק סכום כלשהו במקרה של נכות או מהחברה המנהלת.
בכל חודש מופרש סכום עבור ביטוח פנסיוני, נכלל בו לרוב סכום המיועד לצורך ביטוח אובדן כושר עבודה. הסכום משתנה על פי בחירת המסלול של המבוטח כאשר יש אפשרות שיוותר לגמרי על ביטוח כזה.
לגבי מחלות קיימות ישנו הבדל בין קרנות הפנסיה המקיפות לבין ביטוח מנהלים. קרן פנסיה מבטחת את המבוטח למקרה של נכות במקרה של מחלה שהייתה קיימת במועד ההצטרפות לקרן, אך הכיסוי הזה תקף רק לאחר 5 שנים מיום ההצטרפות. הביטוח בקרן הפנסיה תקף רק למקרה איבוד כושר עבודה מוחלט בכל עבודה שהיא. ביטוח מנהלים אינו מבטח איבוד כושר עבודה למחלות קיימות למעט מקרים שמוסכם עליהם ועבורם משולמת פרמיה גבוהה יותר. הביטוח במסגרת ביטוח מנהלים, קיים גם למקרה של איבוד כושר עבודה במקצוע מסוים אך יכולת לעבוד במקצוע אחר.